54
   Wednesday
   74 / 51
   Thursday
   70 / 47
   Friday
   65 / 45