85
   Wednesday
   85 / 59
   Thursday
   87 / 61
   Friday
   92 / 64